POLISH VIDEOS

Małgorzata Karwowska-Struczyk: Propozycje dotyczące rozwoju profesjonalistów i organizacji

Badacze projektu ISOTIS Małgorzata Karwowska-Struczyk (Uniwersytet Warszawski): Jakie są propozycje projektu ISOTIS dotyczące rozwoju zawodowego profesjonalistów i organizacji? Projekt finansowany jest przez Unię Europejską w ramach programu ramowego na rzecz badań i innowacji Horyzont 2020 (umowa o dotację nr 727069).