TURKISH VIDEOS

ANKET ÇALIŞMASI: Anneler ile görüşmeler

Ayça Alaylı (Utrecht Üniversitesi) ailelerin çocuk yetiştirme tecrübeleri ve çocuklarının eğitim hayatları hakkındaki anne babalara yönelik olarak yapılan anket çalışmasının amaçlarını anlatıyor. Ankette yer alan başlıca konular, anne-babaların eğitim sistemi ve destek servisleri ile olan tecrübelerini, çocukları için dilek ve temennilerini ve kaynak ve destek ihtiyaçlarını kapsıyor.